Micky
Offline
Bởi: Micky
Thứ hai, Tháng 5 07 2012, 03:08 PM
0
Nên sửa như thế nào khi máy tính bị lỗi explorer.exe?
Thích
Phản Hồi (1)
 • Chấp Nhận Câu Trả Lời

  Thứ hai, Tháng 5 07 2012, 03:09 PM - #Liên kết tuyệt đối
  0
  khởi động lại explorer là được rồi. nhấn ctrl+alt+esc để mở task manager, tìm và end process explorer trong thẻ process. trở qua thẻ application -> new task gõ explorer.exe -> enter.
  Câu trả lời đang bị thu nhỏ Show
Câu Trả Lời Của Bạn

Tải về Hỗ Trợ từ xa

Phần mềm thông dụng

parameters()->total == 0): if ($params->own): ?>

You do not have any documents yet.

track_downloads): ?>
 • icon && $params->show_icon): ?> show_recent && $this->isRecent($document)): ?> New show_popular && ($document->hits >= $params->get('hits_for_popular', 100))): ?> Popular
  category_link): ?>
  In
  show_created): ?>
  28 Tháng 2 2017
  show_size && $document->size): ?>
  0 B
  show_hits && $document->hits): ?>
  download

Thiết kế web