Vic
Offline
Bởi: Vic
Thứ hai, Tháng 5 07 2012, 03:16 PM
0
Mình đã thử với tất cả các máy dùng Win 7 mà không được
Thích
Phản Hồi (1)
 • Chấp Nhận Câu Trả Lời

  Bởi: Micky
  Thứ hai, Tháng 5 07 2012, 03:30 PM - #Liên kết tuyệt đối
  0
  Bạn thử xem lại xem?
  - bạn dùng yahoo ver mấy?
  - tình trạng này xảy ra khi bạn cài windows 7

  Mình dùng windows 7 từ lâu roài, và mình chẳng thấy cái lỗi như của bạn.
  Câu trả lời đang bị thu nhỏ Show
Câu Trả Lời Của Bạn

Tải về Hỗ Trợ từ xa

Phần mềm thông dụng

parameters()->total == 0): if ($params->own): ?>

You do not have any documents yet.

track_downloads): ?>
 • icon && $params->show_icon): ?> show_recent && $this->isRecent($document)): ?> New show_popular && ($document->hits >= $params->get('hits_for_popular', 100))): ?> Popular
  category_link): ?>
  In
  show_created): ?>
  28 Tháng 2 2017
  show_size && $document->size): ?>
  0 B
  show_hits && $document->hits): ?>
  download

Thiết kế web