Cách thiết lập Gmail với Outlook, Apple Mail và các ứng dụng Mail khác

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Bạn có thể tải bất kỳ một thư nào đó trên tài khoản Gmail về máy và xem thư bằng các ứng dụng như Microsoft Outlook, Apple Mail hay Thunderbird... thông qua giao thức email POP hoặc IMAP.

Cả POP và IMAP đều là giao thức email. Tuy nhiên IMAP là giao thức hiện đại hơn, linh hoạt hơn. Thêm nữa, bạn có thể xem tất cả thư đến vào bất kỳ lúc nào trên tất cả thiết bị.

Trong bài viết dưới đây Quản trị mạng sẽ hướng dẫnbạn các bước kích hoạt IMAP để thiết lập tài khoản Gmail với Outlook, Apple Mail và các ứng dụng Mail khác.

Thiết lập outlook với các ứng dụng mail

Bước 1: Kích hoạt IMAP

Bạn có thể tìm kiếm thư trong Gmail bằng các ứng dụng hoặc thiết bị hỗ trợ IMAP như Microsoft Outlook hoặc Apple Mail.

1. Đăng nhập tài khoản Gmail của bạn.

2. Click vào biểu tượng hỉnh răng cưa ở góc phía trên bên phải.

3. Chọn Settings (cài đặt).

4. Trên giao diện Settings (cài đặt) chọn Forwarding and POP/IMAP.

5. Chọn Enable IMAP (kích hoạt IMAP).

6. Cuối cùng click chọn Save Changes để lưu lại thay đổi.

Bước 2: Thiết lập ứng dụng của bạn

Thiết lập outlook với các ứng dụng mail

Thiết lập các thông số trên ứng dụng của bạn (Outlook, Apple Mail) bằng các thông số dưới đây:

Incoming Mail (IMAP) Server:

  • imap.gmail.com
  • Requires SSL: Yes
  • Port: 993

Outgoing Mail (SMTP) Server:

  • smtp.gmail.com
  • Use Authentication: Yes
  • Port for SSL: 465 or 587

Sử dụng cài đặt như cài đặt Incoming Mail Server.

Full Name or Display Name (Tên đầy đủ hoặc tên hiển thị): Tên của bạn.

Account Name or User Name (Tên tài khoản hoặc tên người dùng): Nhập đầy đủ địa chỉ Gmail (hoặc địa chỉ Email) của bạn.

Email Address: Nhập đầy đủ địa chỉ Gmail (hoặc địa chỉ Email) của bạn.

Password (mật khẩu): Nhập mật khẩu đăng nhập Gmail của bạn.

Tham khảo thêm một số bài viết dưới đây:

Chúc các bạn thành công!

Nguồn: Quan Tri Mang