Sử dụng Windows Defender bằng Command Prompt trên Windows 10

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Windows Defender là phần mềm diệt virus miễn phí mà Microsoft đã tạo ra để chống lại các phần mềm độc hại trên máy tính. Phần mềm bảo mật này được tích hợp trên Windows 10 và Windows 8.1. Windows Defender sẽ tìm và loại bỏ virus, spyware (phần mềm gián điệp), rootkits và bootkits và một số mã độc khác trên máy tính.

Trong bài viết dưới đây Quản trị mạng sẽ hướng dẫn bạn cách sử Windows Defender bằng Command Prompt trên Windows 10.

1. Thao tác với Windows Defender bằng Command Prompt

Các lệnh dưới đây sử dụng MSASCui.exe cho phép bạn có thể update (cập nhật) hoặc chạy các chế độ quét khác nhau của Windows Defender.

Đầu tiên nhấn tổ hợp phím Windows + I để mở Power User Menu, sau đó click chọn Command Prompt (Admin).

Để kích hoạt bản cập nhật tiếp theo, bạn nhập câu lệnh dưới đây vào cửa sổ Command Prompt rồi nhấn Enter:

"%ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe" -UpdateAndQuickScan

Thao tác với Windows Defender bằng Command Prompt

Để tải và cài đặt các bản cập nhật (update) của Windows Defender, bạn nhập câu lệnh dưới đây vào rồi nhấn Enter:

"%ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe" -Update

Để sử dụng Windows Defender quét hệ thống nhanh chóng, bạn nhập câu lệnh dưới đây vào rồi nhấn Enter:

"%ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe" –QuickScan

Để quét toàn bộ hệ thống, bạn nhập câu lệnh dưới đây vào cửa sổ Command Prompt rồi nhấn Enter:

"%ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe" -FullScan

Ngoài ra bạn có thể -hide vào cuối mỗi câu lệnh để ngăn Windows Defender mở.

Ví dụ như: "C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe" -UpdateAndQuickScan -hide.

2. Sử dụng Windows Defender chạy trên nền background bằng Command Prompt 

Windows Defender còn tích hợp thêm cả tiện ích MpCmdRun.exe, bạn có thể sử dụng để tự động chạy hoặc chạy Windows Defender "âm thầm" mà không cần phải khởi chạy Desktop Client.

Đầu tiên nhấn tổ hợp phím Windows + I để mở Power User Menu, sau đó click chọn Command Prompt (Admin).

Để kích hoạt bản update (cập nhật), bạn nhập câu lệnh dưới đây vào cửa sổ Command Prompt rồi nhấn Enter:

"%ProgramFiles%\Windows Defender\MpCmdRun.exe" -SignatureUpdate

Để sử dụng Windows Defender quét hệ thống nhanh chóng, bạn nhập câu lệnh dưới đây vào rồi nhấn Enter:

"%ProgramFiles%\Windows Defender\MpCmdRun.exe" -Scan -ScanType 1

Sử dụng Windows Defender chạy trên nền background bằng Command Prompt

Để quét toàn bộ hệ thống, bạn nhập câu lệnh dưới đây vào cửa sổ Command Prompt rồi nhấn Enter:

"%ProgramFiles%\Windows Defender\MpCmdRun.exe" -Scan -ScanType 3

Để tùy chỉnh quét một tập tin hoặc một thư mục thay vì quét toàn bộ hệ thống, bạn nhập câu lệnh dưới đây vào rồi nhấn Enter:

"%ProgramFiles%\Windows Defender\MpCmdRun.exe" -Scan -ScanType 3 -File PATH-TO-FILE-OR-FOLDER

Giả sử để quét tất cả các tập tin và thư mục trong thư mục Public, bạn sử dụng câu lệnh dưới đây:

"%ProgramFiles%\Windows Defender\MpCmdRun.exe" -Scan -ScanType 3 -File C:\Users\Public

Ngoài ra bạn có thể quét và loại bỏ các mã độc hại tấn công boot sector bằng cách sử dụng lệnh:

"%ProgramFiles%\Windows Defender\MpCmdRun.exe" -Scan -ScanType -BootSectorScan

Tham khảo thêm một số bài viết dưới đây:

Chúc các bạn thành công!

Nguồn: Quan Tri Mang