4 bước cơ bản để tô màu cột xen kẽ trong Microsoft Excel

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Trong bài viết trước, Quản Trị Mạng đã hướng dẫn các bạn một số bước cơ bản để tô màu xen kẽ cho các ô, dòng dữ liệu khác nhau trong Microsoft Excel. Nhưng còn với cột dữ liệu thì làm thế nào? Nhiều bạn đã đặt ra câu hỏi như vậy, hãy cùng chúng tôi giải quyết vấn đề này nhé.

Xem thêm bài viết:

Bước 1:

Kéo chuột và chọn các cột dữ liệu cần tô màu, như trong ví dụ này là từ C3 đến G19:

Chọn các cột

Bước 2:

Chọn menu Home > Condition Formatting > New Rule:

Tạo Rule

Bước 3:

Bảng New Rule hiển thị, các bạn chọn:

  • Use a Formula to dertermine which cells to format

Tại ô:

  • Format values where this formula is true

Chúng ta nhập công thức:

=MOD(COLUMN(),2) 

Nguồn: Quan Tri Mang