Hướng dẫn khóa fanpage Facebook tạm thời

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Trước đây, Quản Trị Mạng đã từng hướng dẫn các bạn cách xóa fanpage Facebook vĩnh viễn, không còn sử dụng đến nữa. Nhưng trường hợp nếu bạn chỉ muốn khóa tạm thời để chỉnh sửa, hoàn thiện trang fanpage thì có thể thực hiện theo các bước dưới đây của Quản Trị Mạng.

Bước 1:

Bạn hãy chắc chắn mình có quyền quản trị viên thì mới thực hiện tiếp được bằng cách vào trang fanpage, click Settings > Page Roles rồi kiểm tra mục Admin

Kiểm tra quyền quản trị viên

Bước 2:

Vẫn trong giao diện Settings, click menu General rồi nhấn Page Visibility và check Unpublish Page. Sau đó, bấm Save Changes.

Check tùy chọn Unpublish Visibility

Như vậy, từ nay, người khác sẽ không thể thấy trang fanpage của bạn nữa và chỉ có bạn mới có thể thấy. Nếu muốn mở khóa, bạn chỉ cần làm giống các bước như trên rồi bỏ check tùy chọn Unpublish Page là xong.

Hi vọng bài viết có ích với bạn! 

Nguồn: Quan Tri Mang