Làm sao để giữ cố định các ô trong Excel?

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Khi bạn sử dụng bảng tính Excel, bạn có thể phải xử lý hàng nghìn ô tính khác nhau. Để giữ cho một số hàng và cột luôn hiển thị khi cuộn con trỏ chuột, bạn có thể cố định chúng lại. Còn nếu bạn muốn chỉnh sửa hai phần của bảng tính cùng một lúc thì hãy chia vùng xem, sẽ dễ dàng hơn cho bạn rất nhiều.

Giữ cố định các ô

Bước 1: Xác định các ô mà bạn muốn giữ cố định

Những ô này sẽ luôn hiển thị trên màn hình trong khi bạn di chuyển thanh cuộn chuột trên bảng tính. Nó sẽ hữu ích nếu bạn muốn tiêu đề của hàng hay cột luôn hiển thị trên bảng tính. Nhưng bạn chỉ có thể cố định tất cả hàng hoặc tất cả cột cùng 1 lúc mà thôi.

Bôi đen các ô muốn giữ cố định

Bước 2: Các bạn click menu View, chọn Freeze Panes > Freeze Top Row (trong trường hợp bạn muốn cố định hàng trên cùng)

Chọn Freeze Top Row

Bước 3: Nếu bạn muốn cố định thêm cột đầu tiên thì chọn Freeze First Column

Chọn Freeze First Column

Bước 4: Để huỷ các ô cố định, bạn chỉ cần click Unfreeze Panes là xong

Chọn Unfreeze Panes

Chia nhiều vùng xem khác nhau

Chia vùng xem giúp bạn cuộn con lăn chuột để xem từng phần riêng lẻ. Nó rất hữu ích với các bảng tính lớn mà bạn cần thao tác trên nhiều khu vực cùng một lúc.

Trước tiện bạn đặt trỏ chuột dưới hàng cần cố định rồi click vào công cụ Split trong menu View. Tức thì màn hình sẽ tách làm 2 phần, bạn có thể thao tác độc lập trên cả 2 phần đó.

Click Split

Để trở lại trạng thái ban đầu, bạn chỉ cần click tiếp vào biểu tượng Split một lần nữa.

Chúc các bạn thành công!

Cập nhật: 28/09/2015 Xuân Linh Nguyễn

Nguồn: Quan Tri Mang