Những bước cơ bản giải mã số nhị phân

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
Hệ nhị phân (hay hệ đếm cơ số 2) là một hệ đếm chỉ dùng hai ký tự là 0 và 1 để biểu đạt một giá trị số. Do có ưu điểm tính toán đơn giản, dễ dàng thực hiện về mặt vật lý, chẳng hạn như trên các mạch điện tử nên hệ nhị phân trở thành một phần kiến tạo căn bản trong các máy tính đương thời.

Hệ nhị phân (hay hệ đếm cơ số 2) là một hệ đếm chỉ dùng hai ký tự là 0 và 1 để biểu đạt một giá trị số. Do có ưu điểm tính toán đơn giản, dễ dàng thực hiện về mặt vật lý, chẳng hạn như trên các mạch điện tử nên hệ nhị phân trở thành một phần kiến tạo căn bản trong các máy tính đương thời.

Hôm nay, Quản Trị Mạng sẽ hướng dẫn các bạn cách để chuyển từ mã nhị phân sang những ký tự chữ cái và chữ số mà chúng ta vẫn sử dụng thường ngày.

Bước 1: Hãy quy ước số 1On, số 0Off

Quy ước số nhị phân

Bước 2: Chọn số nhị phân bạn muốn giải mã

Chọn số nhị phân muốn giải mã

Bước 3: Gán mỗi số một giá trị, bắt đầu từ phải qua trái

Ví dụ với dãy số 1001001: 1=1, +0=2, +0=4, +1=8, +0=16, +0=32, +1=64

Và dãy số sẽ thành 32+16+8+4+2+1.

Gán mỗi số 1 giá trị khác nhau

 

Bước 4: Hãy bỏ đi giá trị của số 0 và thêm giá trị của số 1

Ví dụ: Giá trị 0= 2,4,16,32   Giá trị 1= 1+8+64=73

Thêm bớt giá trị 0 và 1

Bước 5: Chuyển từ dạng ký tự số sang chữ cái bằng biểu đồ 

Bảng mã ASCII

Bước 6: Chia mỗi số vào nhóm của 8 rồi chuyển chúng thành dạng chữ số

Ví dụ: 111111110000000011111111=11111111+00000000+11111111

Chia vào nhóm của 8

Chúc các bạn vui vẻ!

Nguồn: Quan Tri Mang