Sự khác biệt giữa Torrent với phương thức tải tập tin truyền thống

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
(PCWorldVN) Bạn thực sự chưa hiểu rõ phương thức tải tập tin dạng Torrent là gì? Sau đây là một số tính năng và sự khác biệt vượt trội của phương thức tải (download) tập tin Torrent so với download truyền thống.

Mô hình hoạt động

Nếu như download truyền thống hoạt động trên mô hình chia sẻ máy khách - máy chủ thì download Torrent hoạt động trên mô hình chia sẻ máy khách - máy khách.

Với phương thức này, thay vì phải download trực tiếp toàn bộ tập tin (file) từ một máy chủ nào đó. Người dùng có thể lấy về từng phần của tập tin từ các máy khách khác trong mạng đồng thời chia sẻ những phần mà bạn có cho những người khác.

Tốc độ download

Đối với download truyền thống, tốc độ tải phụ thuộc nhiều vào đường truyền Internet cũng như số lượng download tại thời điểm đó. Càng nhiều người truy cập vào máy chủ để tải file, tốc độ tải càng chậm.

Ngược lại, với Torrent, càng nhiều người tham gia download và chia sẻ tập tin, tốc độ download càng nhanh.

sự khác biệt vượt trội của download torrent so với download truyền thống
Torrent cho tốc độ tải về tập tin nhanh hơn so với download truyền thống.
Khả năng phục hồi file và tiếp tục tải khi bị ngắt

Với Torrent, khả năng phục hồi tập tin gần như là tuyệt đối. Nếu bạn đang download giữa chừng và bị ngắt mạng, bị treo máy hoặc máy bị tắt, thì khi Internet được kết nối lại hoặc máy được khởi động lại, quá trình download vẫn sẽ được tiếp tục kể cả khi quá điều này xảy ra sau đó cả tuần hay cả tháng.

sự khác biệt vượt trội của download torrent so với download truyền thống
Khả năng khôi phục tập tin cũng như khả năng tồn tại dữ liệu là 2 ưu điểm đáng ghi nhận trên phương thức download Torrent.
Khả năng lưu trữ và tồn tại dữ liệu cao

Thời gian tồn tại của file dữ liệu phụ thuộc vào lượng người tham gia chia sẻ. Mạng Torrent thường có rất nhiều người tham gia, chỉ cần một trong số họ còn giữ file và sẵn sang chia sẻ, thì file đó vẫn tồn tại.

sự khác biệt vượt trội của download torrent so với download truyền thống
File chia sẻ qua Torrent gần như tồn tại vĩnh viễn.
Trong khi đó, với hình thức download truyền thống, file dữ liệu phụ thuộc hoàn toàn vào nhà cung cấp. Nếu máy chủ của nhà cung cấp bị sập hoặc ngừng hoat động thì đồng nghĩa với việc dữ liệu sẽ biến mất.

Nguồn: PC World VN