5 tính năng hữu ích của Dopbox trên iOS và Android

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Với khả năng đồng bộ dữ liệu, thuận tiện khi truy cập ở mọi thiết bị, các dịch vụ lưu trữ trực tuyến như Dopbox trở thành phương thức lưu trữ được nhiều người sử dụng. Trong những bản mới của ứng dụng Dopbox trên smarpthone, nhà sản xuất cập nhật thêm nhiều tính năng mới. Với mục đích hỗ trợ người dùng trong quá trình làm việc, Dropbox không đơn giản giúp bạn có thể lưu trữ dữ liệu mà còn làm nhiều hơn như vậy.

Nguồn: Quan Tri Mang