Chi tiết bảng tiến hóa của các loài Pokemon trong Pokemon GO

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
@media (min-width:640px){ #adsarticletop.adbox{margin:0 20px 10px 0;width:336px; max-width:100%;height:280px; float:left} }

Trong trò chơi Pokemon GO thì việc kiểm tra quá trình tiến hóa, lên đời Pokemon rất quan trọng, ảnh hưởng quyết định đến việc chọn loại Pokemon nào mà bạn sẽ gắn bó trong suốt quá trình chơi. Khi bắt đầu, chúng ta sẽ chỉ bắt được Pokemon trong tự nhiên ở giai đoạn 1, hay còn gọi là đời 1, còn các giai đoạn 2, 3 thì tùy từng loại Pokemon mới có. Mời các bạn xem bảng tổng kết của trên dưới 150 loại Pokemon cùng đời 1 - 2 - 3 tương ứng.

Xem thêm một số bài viết về thủ thuật Pokemon trong Pokemon GO:

Chúc các bạn thành công!

Nguồn: Quan Tri Mang