Làm thế nào để lưu lịch sử duyệt Web khi ở chế độ duyệt Web ẩn danh trên Chrome?

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
@media (min-width:640px){ #adsarticletop.adbox{margin:0 20px 10px 0;width:336px; max-width:100%;height:280px; float:left} }

Trên trình duyệt Chrome, chế độ duyệt web ẩn danh (Incognito Mode) hay còn gọi là chế độ duyệt web riêng tư. Khi ở chế độ này người dùng có thể truy cập bất kỳ các trang web mà không lưu lại lịch sử duyệt Web,...

Tuy nhiên nếu muốn, bạn vẫn có thể nhờ đến sự trợ giúp của tiện ích mở rộng để xem lịch sử duyệt Web ở chế độ ẩn danh.

chế độ duyệt web ẩn danh

Lưu lịch sử duyệt Web ở chế độ duyệt Web ẩn danh trên trình duyệt Chrome:

Để lưu lịch sử duyệt Web ở chế độ ẩn danh trên trình duyệt Chrome, chỉ có một cách duy nhất là nhờ đến sự hỗ trợ của tiện ích mở rộng.

1. Mở trình duyệt Chrome trên máy tính của bạn, sau đó truy cập Off The Record History để tải tiện ích mở rộng.

Click chọn Add to Chrome để thêm tiện ích vào trình duyệt Chrome.

Click chọn Add to Chrome

2. Lúc này Chrome sẽ hỏi bạn có muốn thêm tiện ích mở rộng vào trình duyệt hay không. Click chọn Add extension để thêm tiện ích vào trình duyệt.

Click chọn Add extension

3. Sau khi đã thêm tiện ích mở rộng vào trình duyệt thành công, ở góc trên cùng bên phải bạn sẽ thấy thông báo của tiện ích mở rộng.

Nhiệm vụ tiếp theo của bạn là thêm tiện ích mở rộng trên trình duyệt ở chế độ duyệt web ẩn danh. Theo mặc định, Chrome không cho phép bạn chạy trình duyệt Chrome ở chế độ duyệt web ẩn danh, trừ khi bạn cho phép chạy tiện ích mở rộng.

Trên thanh địa chỉ trình duyệt Chrome, bạn nhập chrome://extensions vào đó rồi nhấn Enter để chỉnh sửa tiện ích mở rộng trên Chrome.

nhập chrome://extensions

4. Trên cửa sổ Extensions, tìm tiện ích mở rộng có tên Off The Record History và đánh tích chọn Allow in incognito.

đánh tích chọn Allow in incognito

5. Tiếp theo mở cửa sổ duyệt web ẩn danh bằng cách nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + N hoặc cách khác là click chọn biểu tượng 3 dòng gạch ngang ở góc trên cùng bên phải màn hình chọn New Incognito Windows.

mở cửa sổ duyệt web ẩn danh

6. Khi ở chế độ duyệt web ẩn danh, truy cập bất kỳ các trang web mà bạn muốn.

Để xem lịch sử duyệt web ở chế độ ẩn danh, click chọn biểu tượng tiện ích mở rộng trên trình duyệt.

Lúc này bạn sẽ nhìn thấy 2 tab tiện ích mở rộng. Tab đầu tiên là Recently closed, tab này cho phép bạn xem các thẻ đã đóng gần đây.

7. Nếu muốn xem toàn bộ lịch sử duyệt web ở chế độ ẩn danh, bạn click chọn thẻ Full history. Trên màn hình sẽ hiển thị toàn bộ danh sách các trang web mà bạn đã truy cập.

chọn thẻ Full history

Sau khi đóng cửa sổ duyệt web ẩn danh, tất cả lịch sự duyệt web được lưu trữ trên tiện ích mở rộng sẽ bị xóa sạch.

Tham khảo thêm một số bài viết dưới đây:

Chúc các bạn thành công!

Nguồn: Quan Tri Mang