Mã MD5 của 1 file là gì?

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Nếu bạn tải những file có dung lượng nhỏ, thời gian truyền tải ngắn nên trong quá trình truyền tin không có nhiều sai sót. Tuy nhiên đối với những file có dung lượng lớn, thời gian truyền tải dài dễ xảy ra lỗi trong quá trình tuyền tải file. Vì vậy bạn cần kiểm tra mã MD5 và so sánh với mã MD5 gốc. Vậy MD5 là gì?

1. MD5 là gì?

MD5

MD5 (viết tắt của từ Message- Digest algorithm 5, giải thuật tiêu hóa tin 5) là một thuật toán được sử dụng để kiểm tra tính toàn vẹn, chính xác của dữ liệu thông qua việc tạo ra các Message Digest algorithm có giá trị 128-bit từ dữ liệu đầu vào.

MD5 được phát triển bởi Giáo sư Ronald L. Rivest và được thiết kế bằng việc sử dụng với các ứng dụng chữ ký số, trong đó yêu cầu các tập tin lớn phải được nén trước khi được mã hóa với một mã bí mật, theo một hệ thống mật mã khóa công khai.

MD5 là một tiêu chuẩn Internet Engineering Task Force (IETF) Request for Comments (RFC) 1321. Theo tiêu chuẩn đó bất kỳ hai message nào được đưa vào trong đầu vào MD5 algorithm (thuật toán MD5) có thể là đầu ra cùng một thông điệp tiêu hóa. MD5 biểu diễn bằng một số hệ thập lục phân 32 ký tự.

Thuật toán MD5 là một phần mở rộng của MD4. MD5 không phải là thuật toán nhanh như thuật toán MD4, nhưng bảo mật dữ liệu trên MD5 an toàn hơn.

Bạn có thể hiểu đơn giản MD5 là đoạn mã hóa để kiểm tra tính chính xác, toàn vẹn của file trong quá trình truyền tải tin trên Internet hoặc copy dữ liệu đi đâu đó, mỗi file sẽ có 1 mã MD5.

2. Sử dụng MD5 Hash như thế nào để kiểm tra tính chính xác, toàn vẹn của File?

Giả sử bạn có một tập tin gọi là backup.tar trên máy chủ. Trước khi bạn tải về, bạn cần phải tạo ra MD5 hash cho tập tin này trên máy chủ. Để làm như vậy sử dụng lệnh sau đây:

md5sum backup.tar

Khi nhấn ENTER, bạn sẽ thấy một dòng thông báo xuất hiện:

e4d909c290d0fb1ca068ffaddf22cbd0

Đây là MD5 hash của file backup.tar. Sau khi tải tập tin về máy tính, bạn có thể kiểm tra chéo tính toàn vẹn của file tin bằng cách tái tạo MD5 hash cho các tập tin tải về.

Nếu cả 2 hash phù hợp có nghĩa là các tập tin toàn vẹn và chính xác. Nếu 2 hash không phù hợp có nghĩa là các tập tin đã bị hỏng trong quá trình tải về.

Để tạo MD5 hash cho các tập tin tải về trên máy tính Windows của bạn có thể tải công cụ phần mềm MD5 miễn phí tại đây.

Tham khảo thêm:

Chúc các bạn thành công!

Nguồn: Quan Tri Mang