TP.HCM xây dựng phần mềm bầu cử đại biểu Quốc hội

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
(PCWorldVN) Sở TTTT TP.HCM sẽ xây dựng phần mềm về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, đồng thời phối hợp với Sở Nội vụ triển khai phần mềm này. Trang Vietnamplus hôm 17/2 có bản tin cho hay đây là một trong những nội dung vừa được UBND TP.HCM chỉ đạo về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo đó, Sở TTTT Thành phố có nhiệ vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan có kế hoạch chỉ đạo triển khai cụ thể và hướng dẫn các cơ quan truyền thông quận, huyện tổ chức tuyên truyền kịp thời, sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; nội dung cơ bản của Luật Tổ chức Quốc hội năm 2015, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân năm 2015 để nâng cao ý thức làm chủ, tinh thần tự giác của mọi công dân, cơ quan, tổ chức trong thực hiện công tác bầu cử.

Ảnh chỉ mang tính minh họa (nguồn: HoChiMinh CityWeb/Vietnam+)

Hôm 15/2, theo HoChiMinh CityWeb, Chủ tịch UBND TP.HCM đã chỉ thị các sở-ngành khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị, tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đảm bảo dân chủ, bình đẳng.

Là cơ quan thường trực, Sở Nội vụ chịu trách nhiệm hướng dẫn thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; kiểm tra, đôn đốc UBND quận-huyện, phường-xã, thị trấn thực hiện công tác bầu cử; theo dõi tình hình chuẩn bị, tiến độ thực hiện công tác bầu cử ở các quận - huyện, phường - xã, thị trấn để tổng hợp, báo cáo Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND TP nhiệm kỳ 2016-2021, UBND TP.

Thống nhất 197 người ứng cử đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2016-2021

Sáng 16/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu HĐND TP nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo tờ trình của UBMTTQ Việt Nam TP.HCM, dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND TP nhiệm kỳ 2016-2021 để hội nghị hiệp thương lần nhất gồm 197 người. Trong đó, 6 người của tổ chức chính trị; 10 đại biểu HĐND chuyên trách; 25 khối cơ quan quản lý nhà nước TP; 30 MTTQ và các đoàn thể, chính trị xã hội TP; 6 lực lượng vũ trang TP; 4 cơ quan tư pháp TP; 56 quận, huyện; 20 đơn vị sự nghiệp của TP; 20 doanh nghiệp; 10 tôn giáo; 10 tự ứng cử.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thống nhất hiệp thương lần thứ nhất về cơ cấu, thành phần, số lượng gồm 197 người ra ứng cử HĐND TP khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 để bầu ra 105 đại biểu HĐND TP. Trong đó, đại biểu nữ chiếm trên 39%; đại biểu trẻ trên 16%; đại biểu người ngoài đảng không dưới 10%.

 

Nguồn: PC World VN