Khắc phục lỗi thiếu file WMVCore.DLL

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Sau khi đã tải và cài đặt một phần mềm hay ứng dụng nào trên máy tính. Khi bạn mở phần mềm đó lên, hệ thống báo lỗi không thể mở ứng dụng, phần mềm đó vì thiếu file WMVCore.DLL. Có rất nhiều cách để khắc phục lỗi này nên bạn không cần phải lo lắng quá.

Lỗi thiếu file WMVCore.DLL thường xảy ra trên Windows Vista Business N, Windows 7 N hoặc Windows 8 N , Windows 8.1 N do media component không được cài đặt trên các phiên bản của Vista.

Thiếu file WMVCoreDLL

Để khắc phục lỗi thiếu file WMVCore.DLL, bạn có thể tải component về máy và cài đặt. Sau đó nó sẽ kích hoạt Windows Vista/Windows 7 update tự động trên Microsoft để cài đặt Windows Media Player 11.

Khắc phục lỗi trên Windows 7: Media Feature Pack for Windows 7 N and Windows 7 KN

Khắc phục lỗi trên Windows 8: Media Feature Pack for N and KN versions of Windows 8

Khắc phục lỗi trên Windows 8.1: Media Feature Pack for N and KN versions of Windows 8.1

Khắc phục lỗi trên Windows 10: Media Feature Pack for N and KN versions of Windows 10

Tham khảo thêm:

Chúc các bạn thành công!

Nguồn: Quan Tri Mang